Kombination undersköterska

En yrkesutbildning kombinerad med svenska som andraspråk.

Vårdpersonal.

Kombination undersköterska är ett kurspaket för dig som vill arbeta inom vården och inte har svenska som förstaspråk. Du läser yrkeskurser samtidigt med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk. I utbildningen ingår APL (praktik).

OBS! Kortärmad arbetsdräkt krävs för arbete inom vården. Från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som inom hälso- och sjukvården.

Var ges utbildningen?

Utbildningen ges i klassrum på C3L i Tyresö.

Vem kan ansöka?

Du som har avslutat SFI C men ännu inte tagit betyg i SVA Grund (grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4) kan söka utbildningen.

Hur ansöker jag?

Du söker kursen via webben. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Tyresö måste du skriva ut din ansökan och lämna den till Komvux i din hemkommun.

Heltidsstudier, 40 timmar/vecka

Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Kurser:

Utbildningen pågår under100 utbildningsveckor med uppehåll under sommaren. Du startar med SFI D eller med grundläggande svenska som andraspråk (beroende på vilken nivå du befinner dig på). Sedan läser du ca ett steg varje halvår.

 • Svenska som andraspråk från SFI D till SVA 1(beroende på vilken nivå som du startar på)
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Orienteringskurs, 200 p
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård och omsorg specialisering, 100 p

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka jobb inom olika delar av vården som exempelvis undersköterska, personlig assistent, skötare, boendestödjare etc.

C3L är certifierat

Vård- och omsorgscollege

För dig som inte har Bank-ID:
e-post: syv-c3l@tyreso.se

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Camilla Barsk
camilla.barsk@tyreso.se

Utbildningsstart:

12 augusti, 2024

Sista ansökningsdag:

10 juni, 2024

Kurstid:

100 utbildningsveckor (studieuppehåll under sommaren)

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Betyg i SFI C eller motsvarande

Betyg:

Efter avslutade kurser ges betyg och kursintyg

Kostnader:

Viss kurslitteratur

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024