Om kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar som kombinerar svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) med en gymnasial yrkesutbildning.

Kombinationsutbildning

När du studerar det svenska språket och ett yrke samtidigt så får du snabbare kontakt med arbetslivet och vägen till arbete blir på så vis kortare. Du läser yrkeskurser samtidigt med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk.

På C3L har vi två kombinationsutbildningar, Kombination barnskötare/elevassistent och Kombination undersköterska. Du studerar på heltid (40 timmars vecka) och utbildningarna varierar i längd mellan 2 till 2,5 år.

Utbildningarna ger rätt till studiestöd och förkunskaper som krävs är att du har läst SFI C eller motsvarande.

Alla som bor i Stockholms län kan söka en kombinationsutbildning, som en möjlighet att komma i arbete snabbare eller som grund för vidare studier. Läs mer om utbildningarna här:

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2024

Hitta på sidan