Studieinformation – gymnasiekurser

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är till för vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning eller kanske byta yrkesbana.

Studieperioder

Varje år är uppdelat på fem studieperioder, period 1, 2 och 3 på våren och period 4 och 5 på hösten. En studieperiod motsvarar ca 10 veckor. En del kurser sträcker sig över en studieperiod och andra över två. Perioderna startar i januari, mars, maj, augusti och oktober.

Studieperioder våren 2024 (grundvux och gymnasievux):

  • Studieperiod 1: Startar 2024-01-08 och slutar 2024-03-15
    OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked
  • Studieperiod 2: Startar 2024-03-18 och slutar 2024-05-24
  • Studieperiod 3: Startar 2024-05-27 och slutar 2024-08-02.

Studiestöd

Läser du minst 20 poäng i veckan (t.ex. 20 veckor=400 poäng) räknas dina studier som heltidsstudier. I fråga om studiestöd kontakta CSN för information om vad du är berättigad till. Du har möjlighet att läsa kurserna som dag, kvälls eller distanskurser.

Du har rätt till vuxenutbildning från höstterminen det år du fyller 20 år och kurserna är kostnadsfria men läromedel och andra material betalar du själv.

Läsa upp betyg

Vill du läsa upp betyg från gymnasiet men har fullständiga betyg från en 3-årig gymnasieutbildning kan du inte självklart få läsa om redan godkända kurser. Komvux kurser reserveras för vuxna som behöver kompetensutveckla för att klara nya krav eller regler inom arbetslivet, men också för dem som har gamla eller korta utbildningar.

Har du speciella skäl för att ändå läsa upp dina betyg så kontakta våra studievägledare.

Komplettera för högskolebehörighet

Att komplettera sin gymnasieutbildning för de nya behörighetskraven till högskolor och universitet är öppet för samtliga som är behöriga att söka inom den kommunala vuxenutbildningen.

Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne eller föredrar att studera mycket självständigt kan få betyg genom att göra en prövning. Prövningen sker genom både skriftlig och muntlig tentamen. Fyll i en intresseanmälan senast sex veckor före prövningsperioden. Avgiften för prövning är 500 kr per kurs.

Hösten 2023:

7 augusti-22 december

Studiestöd:

Komvux är studiestödsberättigat

Förkunskaper:

Grundskola eller motsvarande kunskaper

Betyg:

Betyg i avslutade kurser

Kostnader:

Kurslitteratur

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 december 2023