Synpunkter och klagomål på förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller klagomål kan du enkelt framföra det till kommunen via ett webbformulär. Här kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter eller klagomål på de kommunala förskolorna, grundskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen i Tyresö.

Om du har synpunkter på fristående verksamheter i Tyresö, vänd dig direkt till den huvudman som är ansvarig för verksamheten.

Elever på Nyboda skola

Vänd dig först till rektor

Vill du lämna synpunkter eller klagomål ska du i första hand vända dig till rektorn för den verksamhet som det berör. Då har verksamheten möjlighet att åtgärda eventuella brister. Du kan också vända dig till pedagog eller lärare om du vill. Pedagogen eller läraren ser till att dina synpunkter eller klagomål når ansvarig rektor.

Kontakta förvaltningen

Är du inte nöjd med det svar som du fått från verksamheten och vill gå vidare med dina synpunkter eller klagomål kan du vända dig till skolchef för respektive verksamhet. Det gör du enklast här via webben.

Alla synpunkter och klagomål som utreds diarieförs, det betyder att de blir allmänna handlingar. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas, till exempel om innehållet är kränkande för en enskild. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Lämna en tydlig synpunkt eller klagomål

Det är viktigt att dina synpunkter och klagomål är tydliga och konkreta. Lämna dem helst skriftligt via webbformulär.

Det är viktigt att du så tydligt som möjligt beskriver punkterna här nedanför:

  • Vilken verksamhet det gäller samt namn på avdelning eller klass eller liknande.
  • Anledning till synpunkten eller klagomålet.
  • Datum för när händelsen skedde.
  • Om du tidigare varit i kontakt med rektor angående ärendet.
  • Dina kontaktuppgifter (om du inte vill vara anonym, se nedan).

Muntliga synpunkter eller klagomål

Du kan lämna en muntlig synpunkt eller klagomål. Då gör personalen på förskolan eller skolan eller tjänstepersonen på kommunen en så kallad tjänsteanteckning, en tydlig beskrivning av ditt ärende.

Du kan vara anonym

Du kan lämna dina synpunkter eller klagomål anonymt. Väljer du att vara anonym är det särskilt viktigt att din beskrivning är så tydlig som möjligt för att kommunen ska kunna utreda frågan.

Tänk på att om du väljer att vara anonym så kan kommunen inte kontakta dig när dina synpunkter eller klagomål har hanterats. Om du vill bli informerad om hur ärendet har hanterats behöver vi din e-postadress, ett telefonnummer eller en adress.

Åtgärder vid brister i verksamheten

Visar utredningen av dina synpunkter eller klagomål att det finns brister i verksamheten är kommunen och eller den ansvariga chefen skyldig att åtgärda det.

Kommunen kommer följa upp arbetet för att försäkra att det som är fel rättas till.

Synpunkter och klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i dialog med kommunens medborgare och i arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet.

Lämna din synpunkt eller klagomål här

Till webbformuläret för synpunkter och klagomål

Fortfarande inte nöjd?

Är du inte nöjd med det svar som du fått från verksamheten och förvaltningen och vill gå vidare med dina synpunkter eller klagomål kan du vända dig till Skolinspektionen.

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Telefon: 08-586 080 00
e-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 12 januari 2023