Intervju med Monick Tello Ruiz

Monick Tello Ruiz arbetar som modersmålslärare och studiehandledare. Hon tycker det roligast med sitt arbete är att se hur sina eleverna växer. Det är ett värdefullt arbete då det inte bara handlar om att lära ut språket utan så mycket mer.

Bild på man hållandes kamera

Vad innebär ditt arbete?

-Som modersmålslärare lär jag spanska till barn som har rätt att få språket då exempelvis deras förälder kommer ifrån ett spansktalande land och där barnet kan modersmålet. Som studiehandledare hjälper jag barn som är nyanlända till Sverige, jag ger stöd för att de ska kunna anpassa sig till ett nytt skolsystem och att de inte tappar den kunskap de redan har. Mitt uppdrag skiljer sig åt om barnet och dess familj har valt att flytta hit eller om de har blivit tvingade på grund av till exempel krig. Det ser även annorlunda ut beroende på barnets ålder, yngre barn har lättare att anpassa sig än en tonåring. Jag har även mycket kontakt med föräldrar, hjälper till med utvecklingssamtal för att dem ska förstå skolsystemet och vad barnet behöver. Det är ett värdefullt arbete, det är inte bara att lära ut språket utan så mycket mer.

-Jag arbetar i alla skolor som finns i hela kommunen vilket är intressant för alla skolor arbetar olika viket jag behöver anpassa mig efter.

Hur ser arbetet ut tillsammans med dina kollegor?

-På mångfaldsenheten finns mycket motivation och vi arbetar ständigt med att uppdatera oss i vårt arbete och hjälper varandra. Som modersmålslärare och studiehandledare jobbar man ganska ensamma ute på skolorna men vi har kontakt med varandra för att skapa gemenskap. Man säger till om man är på samma skola, så att man kan dricka kaffe men också för att dela information så att man vet vad som händer på de olika skolorna.

Vad är det som är utmanande i ditt arbete?

-Jag har grupper där det finns blandade åldrar vilket gör att jag behöver anpassa mig till olika nivåer, samtidigt på samma plats. Det är en ansträngande stund. Jag måste ge mina elever samma uppmärksamhet, jag kan inte göra skillnad på dem, alla elever måste känna att Monick är min lärare som kommer att lära mig. Så det är en stor utmaning som man lär sig med tiden att hantera.

När har du roligast på arbetet?

-Det roligast för mig är att se hur mina elever växer, inte bara att de blir äldre utan hur dem växer i sitt sätt att tänka och mogna. Om jag ser mina elever utvecklas då mår jag bra och känner mig motiverad. Sedan är samarbetet roligt med lärarna som jobbar på själva skolan. När lärarna gör så att jag känner mig som en del av skolan. De frågar hur de ska tänka i undervisningen till eleven och bollar med mig för de ser att jag har en viktig roll där. När eleverna som jag inte ens har undervisning för vet vem jag är, att de räknar med mig, det förstärker min motivation att komma dit.

-Något annat som jag med tiden har upptäckt genom studiehandledning är att jag kan påverka en hel människa och en hel familj. Det gör att jag trivs och får hopp och känner mig inspirerad och motiverad i studiehandledning. Språket ger möjligheten att forma resonemang. Jag kan öppna en horisont för mina elever. Det handlar inte bara om att lära att prata spanska utan jag kan verkligen påverka elevernas sätt att tänka och resonera.

Namn: Monick Tello Ruiz

Yrke:
Modersmålslärare och studiehandledare

Fritidssysslor: En stor del av mitt liv inriktar sig på att jobba med ungdomar i skolan, i kyrkan och i volontärarbete, det är inspirerande för mig. Jag tycker mycket om att organisera volontärarbete både i Sverige och utomlands. Jag är en person som älskar att träffa människor och tycker om att ha aktiviteter. Jag tycker också mycket om att läsa, jag älskar Tolkien.


Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 februari 2024

Hitta på sidan