Administration påbyggnad

Påbyggnadsutbildning mot ekonomi och redovisning.

Ekonomi- och löneadministratör.

Den här utbildningen är ett nationellt kurspaket och en fortsättning på Yrkespaket – Administration bas. Inriktningen är mot ekonomi och redovisning. Utöver ekonomi och affärsjuridik får du grundläggande kunskaper för arbete med till exempel bokföring, bokslut och löner samt utbildning i aktuella versioner av programvara som används inom området .

Studierna bedrivs på heltid, totalt 400 poäng. Utbildningen ger dig bred kompetens så att du kan arbeta på ett mindre företag och sköta grundläggande ekonomifunktioner med bokföring och löneutbetalning. Du ordnar själv praktikplats.

Utbildningen har ett flexibelt upplägg och bedrivs i klassrum och via fjärrlektioner. Examination sker med hjälp av prov, inlämningsuppgifter och seminarier. Det förekommer även muntliga examinationer under lektionstid.

Kurser:

  • Affärsjuridik, 100 p
  • Företagsekonomi 2, 100 p
  • Redovisning 1, 100 p
  • Redovisning 2, 100 p

Om du planerar att studera mot en gymnasieexamen, kontakta studievägledningen för mer information om vissa av kurserna ovan.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du goda chanser till ett arbete inom ekonomi- och löneadministration.

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Lars Klenner
lars.klenner@tyreso.se

Utbildningsstart:

12 augusti, 2024

Sista ansökningsdag:

10 juni, 2024

Kurstid:

20 utbildningsveckor

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Administration bas

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024

Hitta på sidan