Barnskötare/elevassistent

Vill du arbeta med barn eller ungdomar? Den här utbildningen ska ge dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter. Du väljer inriktning den sista studieperioden.

Skrattande barn.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskola eller inom fritidsverksamhet i grundskolan, eller annan liknande verksamhet. Du får en bred grund inom många varierande yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller stödpedagog. Läroplanen för förskolan ligger som grund för många kurser.

Utbildningen passar även dig som redan arbetar inom området men saknar formell kompetens. Den ger också en bra grund om du vill vidareutbilda dig på högskola, exempelvis till förskollärare eller fritidsledare.

Betoning på möten mellan människor ger dig möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningens centrala delar grundar sig i samverkan, samarbete och kommunikation. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursernas alla delar är det viktigt med närvaro och aktivt deltagande under lektioner.

Vi har ett samarbete med kommunens utomhuspedagoger som innefattar tre obligatoriska naturdagar. I utbildningen ingår även en HLR-kurs (hjärt- och lungräddning) och många studiebesök i anslutning till de olika kurserna.

Det är även en stor fördel för dig om du har tillgång till dator med uppkoppling eftersom du kommer att behöva arbeta med uppgifter även under fritiden.

Utbildningen omfattar 60 utbildningsveckor med upphåll under sommaren. för de sista 20 veckorna väljs inriktning till barnskötare eller elevassistent.

Examination sker med hjälp av prov, inlämningsuppgifter, seminarier och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det förekommer även muntliga examinationer under lektionstid.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs inom skola, fritidshem eller särskola. Utbildningen går på heltid och startar två gånger per år.

OBS! Inför APL ska ett aktuellt utdrag från belastningsregistret uppvisas.

Kurser:

 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng

Studieperiod 5 och 6, val av inriktning:

Barnskötare

 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng

Elevassistent

 • Barns växande och lärande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng

Efter utbildningen

Barnskötare arbetar ofta på en kommunal eller privat förskola tillsammans med förskollärare, eller som elevassistent i skolan.

Kombination barnskötare/elevassistent

Om du vill utbilda dig inom barnomsorg och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa Kombination barnskötare/elevassistent.

Läs om Kombination barnskötare/elevassistent

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Anne Sörbring Svanstedt
anne.svanstedt@tyreso.se

Utbildningsstarter:

Ingen start planerad hösten 2024

Sista ansökningsdag:

-

Kurstid:

60 utbildningsveckor (studieuppehåll under sommaren)

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 maj 2024