Hälsocoach

Är du intresserad av träning, hälsa och friskvård? Då ska du läsa vår utbildning till hälsocoach.

Hälsocoach

Hos oss på C3L Tyresö Komvux kan du nu studera till hälsocoach. Skolan ligger nära Alby friluftsområde vilket möjliggör en utbildning med naturprofil. Utbildningen är ett år lång och några av kurserna under första halvåret samläses med de som läser mot barnskötare. I utbildningen ingår praktik (APL).

Som hälsocoach handlar ditt uppdrag till stor del om att inspirera och stötta människor till nya, sunda vanor för ett friskare liv. Det innebär också att du har tät kontakt med människor och därför är ett stort fokus på kommunikation och rådgivande samtal en viktig del av utbildningen. Du arbetar målinriktat med att stärka det friska hos dina klienter för att förebygga ohälsa genom fysisk aktivitet, kost, sömn och återhämtning.

Det kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag eller att planera strategiska insatser för att öka hälsan för en individ eller grupp.

Kurser:

  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Träningslära 1, 100 poäng
  • Friskvård och hälsa, 100 poäng
  • Träningslära 2, 100 poäng
  • Entreprenörskap, 100 poäng
  • Mental träning, 100 poäng
  • Kost och hälsa, 100 poäng

Efter utbildningen

Som hälsocoach kan du arbeta på träningsanläggning och hälsocenter, men även på sjukhus eller i kommun.

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Anne Sörbring Svanstedt
anne.svanstedt@tyreso.se

Utbildningsstart:

12 augusti, 2024

Sista ansökningsdag:

10 juni, 2024

Kurstid:

40 utbildningsveckor (studieuppehåll under sommaren)

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024

Hitta på sidan